Parfianowicz(owe) ora et labora Drukuj
piątek, 09 kwiecień 2010
Parfianowicz - Zdjęcie 001Kolejny już raz w Gminnej Bibliotece w Spiczynie miało miejsce niezwykle ciekawe spotkanie. Tym razem poświęcone było sztuce Benedyktynów z Monte Cassino, a to za sprawą wspaniałego przewodnika po historii kultury, sztuki, języka, religii, znaczenia symboli i liczb – Kazimierza Parfianowicza, historka sztuki, mediewisty, erudyty najwyższej próby, od wielu lat (dokładnie od 1968 roku) związanego z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie wykłada (obecnie w ramach godzin zleconych) zagadnienia ze starożytności i średniowiecza.


Parfianowicz - Zdjęcie 002Kazimierz Parfianowicz jest absolwentem Historii sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Godnym podkreślenia jest fakt, że praca magisterska, którą złożył przed komisją, została uznana za najlepszą w ogólnopolskim konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego w 1964 r. W latach 1995-2005 pełnił zaszczytną rolę członka Senatu Akademickiego. Ponownie jednogłośnie wybrany na następną kadencję, zrezygnował z powodu przejścia na emeryturę. To tylko świadczy o skromności, ale także o zaufaniu środowiska akademickiego, co do szlachetności i kompetencji wyżej wymienionego. Pan Kazimierz jest autorem grubo ponad 100 wstępów do katalogów wystaw indywidualnych, zbiorowych i grupowych, kilkudziesięciu artykułów na temat Kazimierza Dolnego, kilkunastu dokumentacji naukowo-historycznych poświęconych zabytkom Kazimierza Dolnego, za co został nagrodzony w 1975 roku nagrodą Marii Kuncewiczowej. Ponadto jest autorem kwerend archiwalnych i dokumentacji źródłowej: Parfianowicze na ziemiach Księstwa Litewskiego XVI-XX wieku oraz odkrywczej interpretacji założenia architektoniczno-przestrzennego pałacowo-parkowego w Puławach: Według liczby. Masoński duch symboliki puławskiej kaplicy pałacowej. Jak wspomniałem na wstępie, wykład poświęcony był sztuce Benedyktynów. Ale myliłby się ten, Parfianowicz - Zdjęcie 003kto myślałby, że była to nudnawa opowieść o  prehistorii” i kilku zabytkach, które nota bene zostały w czasie II Wojny Światowej niemal doszczętnie zbombardowane nalotami dywanowymi aliantów (i skrupulatnie odtworzone po wojnie). Otóż przy pomocy skromnych środków (starej daty rzutnik, kilkadziesiąt slajdów, trochę pocztówek, folia do zaciemnienia okien itp.) wyruszyliśmy w naprawdę piękną podróż po zakamarkach historii, ze znakomitym wstępem, wprowadzającym w zagadnienie, wyjaśniającym sytuację geopolityczną i historyczną Europy u zarania dziejów, rodzącego się chrześcijaństwa, wpływu, znaczenia i rozprzestrzeniania się powołanej przez św. Benedykta reguły zakonnej na Monte Cassino. Prelegent, dysponujący nieprawdopodobną wręcz wiedzą, ze znaną skądinąd sobie lekkością, przemieszczał się po różnych dziedzinach nauki (historia, geografia, matematyka, muzyka itd.), okresach – od Parfianowicz - Zdjęcie 004starożytności, po współczesność, nie tracąc wytyczonego z góry wątku, posługując się, adekwatnie do sytuacji, zwrotami w różnych językach, które skrupulatnie i z biegłością objaśniał, tłumacząc zarazem ich etymologię, odkrywając przed słuchaczami tajniki wiedzy znanej zapewne już niewielkiej garstce ludzi. Liczna reprezentacja zarówno starszego jak i młodego pokolenia (nauczyciele i uczniowie pobliskiego gimnazjum) oraz inni goście, w tym wójt gminy Czesław Mirosław Krzysiak, ksiądz Ryszard K. Winiarski z Puław (jakiś czas temu miał spotkanie w tym samym miejscu) wypełniła salę biblioteczną po brzegi. Wszyscy w skupieniu wsłuchiwali się w ten znakomity dwugodzinny wykład. Zapewne mieliśmy podobne odczucie - wypowiadane słowa są oczywiste, logiczne i zrozumiałe, wręcz łatwe. Myślę jednak, a nawet jestem przekonany, że nikt z nas nie byłby w stanie powtórzyć tego, co usłyszał. Tak bardzo ogólnikowo, to i owszem, ale nic ponad to. Między innymi na tym polega niezwykłość Kazimierza Parfianowicza, prawdziwego człowieka renesansu. Spotkanie zakończyły zasłużone gromkie oklaski, krótka dyskusja na gorąco oraz  słodki szwedzki stół” – zasługa Pani dyrektor Doroty Matyjaszczyk. Usłyszeliśmy też deklarację Pana wójta, że popiera inicjatywę organizowania tego typu spotkań i
w miarę możności będzie wspierał finansowo kolejne przedsięwzięcia. Trzymamy za słowo. Benek Homziuk

Wideo:
Film - 001 001 Dyrektor Biblioteki Dorota Matyjaszczyk wita gości (4903 KB, 57 sek.)
Film - 002 002 Kazimierz parfianowicz O historii Benedyktynów w Europie i Polsce (3580 KB, 61 sek.)
Film - 003 003 Kazimierz Parfianowicz (4574 KB, 85 sek.)


Fotografie:
Parfianowicz - Zdjęcie 005
Parfianowicz - Zdjęcie 006
Parfianowicz - Zdjęcie 007
Parfianowicz - Zdjęcie 008
Parfianowicz - Zdjęcie 009
Parfianowicz - Zdjęcie 010
Parfianowicz - Zdjęcie 011
Parfianowicz - Zdjęcie 012
< Poprzedni   Następny >
Kopiowanie zamieszczonych materiałów i ich wykorzystywanie bez zgody autorów jest zabronione 2002 - 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone Niecodziennik Biblioteczny.