Zmiast promocji książki, uczczenie pamięci Janusza Krupskiego Drukuj
wtorek, 13 kwiecień 2010
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Kilka dni temu zapraszaliśmy Was na uroczystości  promocyjne  książki  Tamary  Pietkiewicz   Jak bucik bez pary”, której gościem honorowym  miał  być  Pan  Minister  Janusz  Krupski,  kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dziś  wiemy,  że  Janusz  Krupski  do Lublina nie przyjedzie; 10 kwietnia zginął w katastrofie pod Smoleńskiem, wraz z   Prezydentem   Rzeczypospolitej   Polskiej,   prof.   Lechem   Kaczyńskim   i   tyloma   innymi przedstawicielami politycznej i intelektualnej elity Kraju. Chcemy spotkać się wszyscy w dniu 15 kwietnia  o  godz.  17.00  ,  aby  uczcić  Jego  pamięć. 
  Janusz  był  człowiekiem,  który przywiózł z Sankt Petersburga egzemplarz książki Tamary Pietkiewicz, znalazł wydawcę, a potem także fundusze na jej wydanie. Bez Niego nie wiedzielibyśmy nawet o jej  istnieniu;  tym bardziej nie zdołalibyśmy jej wydać. Epizod z książką Tamary Pietkiewicz był zaledwie fragmentem szerszej  działalności  Janusza Krupskiego, lublinianina, absolwenta KUL, animatora i szefa  podziemnego  pisma  katolickiego Spotkania”. Starania te dotyczyły Polonii za wschodnią granicą i zmierzały do poprawy wysiłków zmierzających do poprawy polsko-rosyjskich stosunków, opartych o prawdę i dobrą wolę obydwu stron. Nikt nie przewidywał, że edycja tytułu będzie jedną z ostatnich spraw, jakie dane Mu będzie doprowadzić do końca. Dziś pragniemy, aby egzemplarz, który  każdy  z  PT  Uczestników  spotkania  otrzyma,  stał  się  po  Nim  dla   nas   pamiątką,   w najgłębszym rozumieniu tego słowa. Serdecznie  zapraszamy  wszystkich  tych   Państwa,   którzy   mogą   przybyć.   Jednocześnie prosimy o powiadamianie o spotkaniu innych osób, do których – ze względu na  okoliczności  –  nie jesteśmy w stanie dotrzeć. Decyzja o przeprowadzeniu wieczoru oraz  nadania  mu  innego  niż  planowany  charakteru, podjęta została wspólnie ze wszystkimi organizatorami promocji,  w  tym  szczególnie  z  panem Zygmuntem Nasalskim, dyrektorem Muzeum Lubelskiego,.

Bohdan Królikowski                                                  Bernard Nowak
Prezes Honorowy SPP Oddział w Lublinie                       Prezes SPP Oddział w Lublinie
Lublin, dnia 13 kwietnia 2010 r.
*
spotkanie odbędzie się na Zamku Lubelskim

< Poprzedni   Następny >
Kopiowanie zamieszczonych materiałów i ich wykorzystywanie bez zgody autorów jest zabronione 2002 - 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone Niecodziennik Biblioteczny.