Tydzień Bibliotek - czy to tylko akcja? Drukuj
piątek, 07 maj 2010
image_001.jpgJuż po raz siódmy Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje w dniach 8-15 maja 2010 r. wielką akcję popularyzacji książki i czytelnictwa pod nazwą
TYDZIEŃ BIBLIOTEK
Co roku akcja ma inne hasło wiodące, które wskazuje jakie obszary działalności bibliotek eksponujemy i co chcemy upowszechnić w świadomości społecznej. Hasłem wiodącym w Tygodniu Bibliotek 2010 r. będzie
BIBLIOTEKA – SŁOWA, DŹWIĘKI, OBRAZY
Współczesna biblioteka, zwłaszcza biblioteka publiczna, stopniowo przestaje być wyłącznie zbiorem książek i czasopism drukowanych; staje się miejscem gdzie czytelnik angażuje swój słuch, a wzrok służy nie tylko rejestracji kształtu liter, ale również odbiorowi bogactwa obrazów i zdjęć. Coraz częściej biblioteki stają się mediatekami, gromadzącymi treści na różnych nośnikach. Multimedialność naszych książnic stała się faktem, stąd hasło Tygodnia Bibliotek 2010, które pozwala uświadomić czytelnikom nie tylko kierunek, w jakim zmierzają placówki biblioteczne, ale i pokazać konkretne rozwiązania stosowane w praktyce.
Realizując hasło: „Biblioteka - słowa, dźwięki, obrazy” Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie przygotowała szereg spotkań, wernisaży i koncert, które obok lekcji bibliotecznych i innych codziennych zajęć mają podkreślić różnorodność działań w naszej instytucji.
Tydzień Bibliotek 2010 objęty został patronatem honorowym ministra kultury i dziedzictwa narodowego - Bogdana Zdrojewskiego.


TYDZIEŃ BIBLIOTEK
8-15 maja 2010 r.

BIBLIOTEKA – SŁOWA, DŹWIĘKI, OBRAZY.
10 maja
Filia nr 6 - czytanie „Nieznanych przygód Mikołajka” dzieciom odwiedzającym bibliotekę.
Filia nr 10 - uroczyste otwarcie wystawy 143 dziecięcych prac plastycznych, zatytułowanej "Książeczka, którą przeczytała mi moja mama", nawiązującej do konkursu pod tym samym tytułem.
Filia nr 15 - Baśnie, bajki, bajeczki i inne ciekawe książeczki głośne czytanie, zajęcia plastyczne dla najmłodszych, zapoznanie dzieci z biblioteką.
Filia nr 17 - „Gdzie mieszka książka?”- wizyta w bibliotece dzieci z grupy 4-latków z Przedszkola nr 42
Filia nr 19 - pogadanka o mieście partnerskim Lublina -Tilburgu dla młodzieży z Gimnazjum nr 1
w Lublinie
Filia nr 21- godz. 17.00 - otwarcie wystawy malarstwa Damiana Czerwińskiego.
Filia nr 23 - „Brzechwa – dzieciom”. Czytanie ulubionych wierszy autora. Konkurs plastyczny na najpiękniejszą ilustrację.
Filia nr 24 - wystawa i lekcje biblioteczne multimedialne pod wspólnym tytułem „Fryderyk Chopin-Wielki Polak, Wielki Kompozytor”.
Filia nr 26 – „Spotkania z Afryką” - otwarcie wystawy przedmiotów życia codziennego i zabawek afrykańskich.
Filia nr 29 - godz. 10.30 - lekcje dla szkół i przedszkoli: „Czytam, słucham, oglądam - czyli o tym jak powstają książki”.

11 maja
Filia nr 4 – godz. 11.00 - 15.00 warsztaty kwiatowe prowadzone przez Ewę Domaszewicz.
Filia nr 6 - czytanie „Nieznanych przygód Mikołajka” dzieciom odwiedzającym bibliotekę.
Filia nr 13 – Słowa, dźwięki, obrazy w bibliotece - spotkania z dziećmi z przedszkoli 33 i 69
Filia nr 15 - Baśnie, bajki, bajeczki i inne ciekawe książeczki głośne czytanie, zajęcia plastyczne dla najmłodszych, zapoznanie dzieci z biblioteką.
Filia nr 17 - „Tajemnice książki” - lekcja biblioteczna dla grupy „0”
Filia nr 18 - Zakończenie szkolenia z podstaw obsługi komputera i znajomości internetu dla seniorów.
Filia nr 22 - „Chopin na jazzowo” - prelekcja Dariusza Jóźwika - godz. 9.00, i 10.45
Filia nr 23 - „Biblioteka dobre miejsce dla człowieka”- dzieci odwiedzą bibliotekę szpitalną, zapoznają się z jej księgozbiorem i nauczą się jak z niego korzystać.
Filia nr 24 – godz. 16.30 -otwarcie wystawy „Ostatni taki zecer”
wystawa i lekcje biblioteczne multimedialne pod wspólnym tytułem „Fryderyk Chopin-Wielki Polak, Wielki Kompozytor”.
Filia nr 26 - godz. 8.30 - spotkanie dwóch klas ze Szkół Podstawowych 50 i 38 z Siostrą Białą Misjonarką Afryki.
Spotkanie dzieci z Mimem - godzina 10.00
Filia nr 29 - godz. 9.15 - lekcje dla szkół i przedszkoli: „Czytam, słucham, oglądam - czyli o tym jak powstają książki”.

12 maja
Filia nr 6 - czytanie „Nieznanych przygód Mikołajka” dzieciom odwiedzającym bibliotekę.
Filia nr 13 – Słowa, dźwięki, obrazy w bibliotece - spotkania z dziećmi z przedszkoli 33 i 69
Filia nr 15 - majowa wyprawa do biblioteki; zapoznanie dzieci z biblioteką, głośne czytanie książek
Filia nr 17 - „W bibliotece na wesoło” - poznajemy bajki i wiersze J. Brzechwy.
Filia nr 18 - Franklin i jego przyjaciele w bibliotece - zajęcia z dziećmi z Przedszkola nr 53
Filia nr 19 -wycieczka do biblioteki dzieci z Przedszkola nr1
Filia nr 21 - godz. 17.00 - koncert poezji śpiewanej Aleksandra Gałeckiego.
Filia nr 23 - „Czasopisma - mile spędzony czas” - wspólne czytanie czasopism dziecięcych, rozwiązywanie krzyżówek i rebusów. Praca z dziećmi na wybranym oddziale.
Filia nr 24 – godz.10.00 - spotkanie Klubu Czytelniczego READCOM  „Czytamy, nie czytamy - dyskusja w Tygodniu Bibliotek”.
Wystawa i lekcje biblioteczne multimedialne pod wspólnym tytułem „Fryderyk Chopin-Wielki Polak, Wielki Kompozytor”.
Filia nr 28 – Niekonwencjonalne metody wspierania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Interaktywne formy zajęć, mające zachęcić do czytania dzieci i młodzież, przedstawi Claudia Rouvel, LesAtr - Berlińskie centrum Literatury Dziecięco - Młodzieżowej. Warsztaty organizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Goethe- Institut w Warszawie.
Filia nr 29 godz. 9.15 i 11.00 - lekcje dla szkół i przedszkoli: „Czytam, słucham, oglądam - czyli o tym jak powstają książki”.

13 maja
Filia nr 6 - czytanie „Nieznanych przygód Mikołajka” dzieciom odwiedzającym bibliotekę.
Filia nr 4 -  „Echa Ewangelii” - spotkanie autorskie z księdzem Ryszardem Winiarskim. Spotkaniu będzie towarzyszyć wystawa obrazów Andrzeja Widelskiego.
Filia nr 10 - w nawiązaniu do obchodów „Międzynarodowego Dnia Ziemi" powtórzona będzie lekcja biblioteczna dla klas „0”, omawiająca zagrożenia środowiska , sposoby ochrony przyrody, uwrażliwiająca dzieci poprzez bogato ilustrowane książki i czasopisma znajdujące się na półkach biblioteki.
„Dusza zbuntowana i poszukująca” - to motto spotkania z czytelnikami klubu czytelniczego, w czasie którego poznamy twórczość Anny Kamieńskiej. Spotkaniu towarzyszyć będzie muzyka Fryderyka Chopina.
Filia nr 13 - „Chopin na jazzowo”  dla Klubu Aktywnego Seniora prelekcja Dariusza Józwika
Filia nr 15 - Baśniowa przygoda z Andersenem głośne czytanie baśni.
Filia nr 17 - „Zakładki naszych czytelników” - wystawa
Filia nr 23 - „Dzieci witają wiosnę” - robimy kwiaty z papieru – praca z dziećmi  na oddziale szpitalnym.
Filia nr 24 - wystawa i lekcje biblioteczne multimedialne pod wspólnym tytułem „Fryderyk Chopin-Wielki Polak, Wielki Kompozytor”.
Filia nr 28 – uroczyste rozstrzygnięcie konkursów chopinowskich (recytatorskiego, literackiego , plastycznego i wiedzy o Życiu i twórczości F. Chopina)14 maja
Filia nr 6 - czytanie „Nieznanych przygód Mikołajka” dzieciom odwiedzającym bibliotekę.
Filia nr 15 - Baśnie, bajki, bajeczki i inne ciekawe książeczki głośne czytanie, zajęcia plastyczne dla najmłodszych, zapoznanie dzieci z biblioteką.
Filia nr 17 - „Zakładki naszych czytelników” - wystawa
Filia nr 18 - godz. 9.00 - Dzień bibliotekarza na wesoło - w bibliotece można się bawić - zajęcia               dla uczniów  kl. I Szkoły Podstawowej nr 7
Filia nr 19 - prelekcja dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 pt. „Fryderyk Chopin -wirtuoz fortepianu”.
Filia nr 21 - godz. 12.00 - Spotkanie autorskie z Edwardem Pasewiczem - poetą, pisarzem i kompozytorem.
Filia nr 23 - Konkurs plastyczny: „Ulubieni bohaterowie naszych lektur”. Głośne czytanie wybranych przez dzieci książeczek.
Filia nr 24 - wystawa i lekcje biblioteczne multimedialne pod wspólnym tytułem „Fryderyk Chopin-Wielki Polak, Wielki Kompozytor”.
Filia nr 26 – godz.11.00 - „Poznajemy bibliotekę” - spotkanie wprowadzające dla przedszkolaków.
Filia nr 29 godz. 9.30 - lekcje dla szkół i przedszkoli: „Czytam, słucham, oglądam - czyli o tym jak powstają książki”.Wyciągnięte z tekstu:

Wystawy
Filia nr 4 –  „Anioły zesłane” - wystawa obrazów Andrzeja Widelskiego
Filia nr 10 – wystawa prac dziecięcych „Książeczka, którą przeczytała mi moja mama”.
Filia nr 17 - „Zakładki naszych czytelników” - wystawa
Filia nr 18 - „Wystawa książek godnych polecenia”. Bibliotekarz będzie wręczać zakładki do książek, tak by nauczyć naszych przemiłych czytelników szanowania książek.
Filia nr 21-  wystawa malarstwa Damiana Czerwińskiego. Damian urodził się 25.05.1990 r. w Lublinie. Mieszka w Żyrzynie, jest uczniem Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach. ,,Malowanie dla mnie jest radością. malując jestem bardziej aktywny, staram się bardziej obserwować świat. To mnie wzbogaca, daje poczucie pewności siebie”.
Filia nr 24 - wystawa”Fryderyk Chopin - Wielki Polak, Wielki Kompozytor”.
Filia nr 24 – 11 maja, godz. 16.30 -otwarcie wystawy „Ostatni taki zecer”
Filia nr 26 - „Spotkania z Afryką” - wystawa przedmiotów życia codziennego i zabawek afrykańskich
Filia nr 22 – wystawa książek o Fryderyku Chopinie

Spotkania
11 maja - Filia nr 22 - „Chopin na jazzowo” - prelekcja Dariusza Jóźwika - godz. 9.00, i 10.45
11 maja - Filia nr 26 - Spotkanie dzieci z Mimem - godzina 10.00
12 maja - Filia nr 21 - godz. 17.00 - koncert poezji śpiewanej Aleksandra Gałeckiego. Aleksander Gałecki działa twórczo od dziesięciu lat, pisze wiersze i piosenki o miłości, życiu, śmierci, a także formy batalistyczne o kozakach i rewolucjonistach. Jest autorem dwóch tomików poetyckich: ,,Wiersze i piosenki ( Pamiętnik 2001-2003)” oraz ,,Miniatury (2004-2009)”
13 maja - Filia nr 4 -  „Echa Ewangelii” - spotkanie autorskie z księdzem Ryszardem Winiarskim. Spotkaniu będzie towarzyszyć wystawa obrazów Andrzeja Widelskiego.
14 maja - Filia nr 21 - godz. 12.00 - Spotkanie autorskie z Edwardem Pasewiczem - poetą, pisarzem i kompozytorem.


< Poprzedni   Następny >
Kopiowanie zamieszczonych materiałów i ich wykorzystywanie bez zgody autorów jest zabronione 2002 - 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone Niecodziennik Biblioteczny.