Mocą Imienia Jezus Drukuj
piątek, 23 czerwiec 2017
image_001.jpg


OD REDAKCJI
Mocą Imienia Jezus. Z ks. infułatem Janem Pęziołem, egzorcystą rozmawia ks. Rafał Olchawski to zapis rozmowy z egzorcystą diecezji lubelskiej, który pełni tę posługę już ponad piętnaście lat. Ksiądz Infułat bardzo wyraziście przedstawia podstępne działanie demona i jego taktykę oraz ostrzega, do czego może doprowadzić narażanie się na wpływ szatana. Wymienia przedmioty, zachowania, praktyki, które otwierają złemu duchowi drzwi ludzkich serc, umożliwiając mu wejście w życie człowieka i przysparzanie mu cierpień. Ale jednocześnie ksiądz Jan Pęzioł mówi, co jest bronią, która zapewnia bezpieczeństwo. Pancerzem takim są: sakramenty święte, modlitwa, wierność Jezusowi, oddanie swojego życia Maryi. Publikacja pokazuje, jak wygląda egzorcyzm i co podczas tej modlitwy się dzieje, oraz prawdę, że człowiek odzyskuje wolność dzięki Jezusowi i Jego miłości.
Przedstawiona rozmowa nie jest rozważaniem teoretycznym. Egzorcysta mówi o konkretnych ludziach nękanych przez demona, ale szanuje ich godność dzieci Bożych, dlatego wszystkie imiona są zmienione, a miejscowości – pominięte.
Tematem wywiadu nie jest jednak tylko działanie demona. Ksiądz Infułat opowiada również o swojej rodzinie, dzieciństwie, latach spędzonych w gimnazjum i seminarium duchownym. Pokazuje, jak rodziło się jego powołanie, jaki wpływ miało na niego religijne życie rodziny, co pozostawiła w nim kultura czasów jego dorastania. Wspomina ludzi spotkanych na drodze do kapłaństwa, którzy wnieśli w jego życie duchowe i intelektualne wiele dobra. Opisuje miejsca, gdzie pracował najpierw jako wikariusz, a potem proboszcz. Mówi o najważniejszych wydarzeniach i doświadczeniach duszpasterskich związanych z tymi placówkami.
Przez długie lata ksiądz Jan Pęzioł był proboszczem w parafii Wąwolnica, a jednocześnie kustoszem sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej. Gdy przeszedł na emeryturę, pozostał w parafii jako rezydent. Podczas rozmowy podkreślił, że owocność swojej posługi zawdzięcza Matce Bożej, której w szczególny sposób poświęcone jest to miejsce. I mówi też o cudownych łaskach, które otrzymali ludzie modlący się w Wąwolnicy za wstawiennictwem Matki Bożej Kębelskiej.

< Poprzedni   Następny >
Kopiowanie zamieszczonych materiałów i ich wykorzystywanie bez zgody autorów jest zabronione 2002 - 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone Niecodziennik Biblioteczny.