XXI DZIEŃ JUDAIZMU w LUBLINIE - PROGRAM Drukuj
środa, 17 styczeń 2018
image_004.jpg„POKÓJ! POKÓJ DALEKIM I BLISKIM!” (Iż 57,19)
LUBLIN 17.01.2018.
Aula Metropolitalnego Seminarium Duchownego

    16.00
Nabożeństwo Słowa Bożego                            
- Śpiew na wejście  „Szema Izrael”  - kantorzy z neokatechumenatu
- Powitanie – ks. Alfred Wierzbicki
- Czytanie Iz 57, 14-15, 19b; 58,1-11, - lektor
- Komentarz żydowski do Izajasza – rabin Boaz Pash
- Komentarz katolicki do Izajasza – ks. Alfred Wierzbicki
- Śpiew – kantorzy z neokatechumenatu
- Modlitwa wiernych - diakon
- Śpiew – rabin Boaz Pash
- Modlitwa św. Jana Pawła II za naród żydowski (celebrans)
- Błogosławieństwo Aaronowe (celebrans)
- Śpiew „Hawenu szalom” – kantorzy z neokatechumenatu
16.30
„JAN KARSKI: ŚWIADEK, EMISARIUSZ, PROROK”
    Dyskusja panelowa: Sławomir Żurek, Dariusz Libionka, ks. Alfred Wierzbicki
17.50 Słowo Metropolity Lubelskiego Abpa Stanisława Budzika


< Poprzedni   Następny >
Kopiowanie zamieszczonych materiałów i ich wykorzystywanie bez zgody autorów jest zabronione 2002 - 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone Niecodziennik Biblioteczny.