Błogosławiony kłopot myślenia. Drukuj
poniedziałek, 25 czerwiec 2007

Błogosławiony kłopot myślenia.

Z Aleksandrem Hauke-Ligowskim OP rozmawia Jan Pleszczyński
Błogosławiony kłopot myślenia


"Zagłady tamtego świata nie traktowałem jako jakiejś sprawiedliwości dziejowej, która się dokonała. Raczej jako gwałt na pewnej grupie społecznej, a jak się dalej nad tym zastanawiałem, to również jako gwałt na polskiej kulturze. Nastąpiła likwidacja pewnego świata, a jego zniknięcie na pewno zubożyło naszą kulturę. Natomiast gdyby zachodziło to ewolucyjnie, te straty w kulturze by nie nastąpiły. Pamiętajmy też, że ziemianie w większości bardzo cienko przędli to wcale nie byli finansowi potentaci. Majątki były zadłużone, gotówki zawsze brakowało. Poza tym to nie była jakaś klasa próżniacza, żadni wyzyskiwacze. To byli ciężko pracujący ludzie, dający pracę innym ludziom. Wtedy tego tak nie odczuwałem, wszystko dla mnie było naturalne, ale tak właśnie było ... "
Książka:
blogoslawiony_klopot_myslenia_okladka.pdf Okładka (252.63 KB)
blogoslawiony_klopot_myslenia_okladka.pdf Strona tytułowa (81.79 KB)
blogoslawiony_klopot_myslenia.pdf Książka (2.13 MB)
* Błogosławiony kłopot myślenia - Z Aleksandrem Hauke-Ligowskim OP rozmawia Jan Pleszczyński
* Wydanie I
* ISBN 978-83-7222-286-2
* Lublin 2007
* 263 s., 16 s. il. czarno-białych
* Format 147 x 205 mm
* Cena: zł 28,00
* Oprawa miękka klejona

Film:
Film. J.J.Bojarski rozmawia z o. Aleksandrem Hauke-Ligowskim i Janem Pleszczyńskim (24.34 MB)

O o. Aleksandrze Hauke-Ligowskim:
O. Aleksander Hauke-Ligowski - dominikanin spo­krewniony ze znamienitymi rodami europejskimi. Jest znawcą dawnej i współczesnej Rosji, miłośnikiem starych mebli i wieku XIX. W 1977 r. uczestniczył w głodówce w kościele św. Marcina w Warszawie, której celem było uwolnienie więzionych działaczy KOR. Cel został osiąg­nięty. Jeszcze w latach sześćdziesiątych XX w. rozpoczął nielegalne, bo jako cywil, podróże do ZSRR. Działał tam w niezwykle ciekawych i różnorodnych środowiskach in­teligencji: wśród prawosławnych, katolików i niewierzą­cych. Obdarzony pogodą ducha i trzeźwym spojrzeniem na rzeczywistość, o. Aleksander jest mistrzem anegdoty i konwersacji, z których przebija sympatia do świata i lu­dzi, połączona z pewnym dystansem i delikatną ironią. W tej książce mówi o Rosji i Rosjanach, o wojnie, o PRL, o zakonie, o fascynujących losach rodziny Hauków, o po­li­tyce i filozofii. Z jego opowieści wyłania się obraz skom­plikowanej i trudnej historii Polski i Rosji.
Dr Jan Pleszczyński - dziennikarz, publicysta, adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UMCS.
< Poprzedni
Kopiowanie zamieszczonych materiałów i ich wykorzystywanie bez zgody autorów jest zabronione 2002 - 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone Niecodziennik Biblioteczny.