Kongres Redakcji Pism Parafialnych Archidiecezji Lubelskiej Drukuj
piątek, 10 maj 2019
image_002.jpgW dniu 9.05 br. w Chełmie odbył się Kongres Redakcji Pism Parafialnych Archidiecezji Lubelskiej.Organizatorem zdarzenia była Parafia Rzymskokatolicka Chrystusa Odkupiciela w Chełmie oraz redakcja chełmskiego miesięcznika "POWINNOŚĆ" wydawanego przez Akcję Katolicką. Trud przygotowania wziął na siebie prof. dr hab. Eugeniusz Wilkowski, redaktor "Powinności".
Wykłady programowe wygłosili: ks. prałat Ryszard Winiarski nt. Rola pisma parafialnych w pracy ewangelizacyjnej" i prof. dr hab. Karol Klauza: "Miejsce pism parafialnych w kulturotwórczej roli Kościoła lokalnego".
Prezentacje swoich czasopism przedstawiło 9. parafii archidiecezji. Niestety, nieobecni byli  przedstawiciele tygodników katolickich takich jak "Gość Niedzielny", "Niedziela". Zabrakło też przedstawiciela wydziału duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej oraz władz miejskich i powiatowych z Chełma, w tym  Wydziału Kultury Starostwa Powiatowego.
rkw
image_001.jpg
Księża koncelebrujący  Mszę św.
image_003.jpg

prof. K. Klauza, 1264 - przedstawiciel "Bractwa" z Urzędowa

image_005.jpg
przedstawiciel "Głosu Św. Antoniego" z Lublina
image_006.jpg
 
przedstawiciel "Dominika Turobińskiego",
image_007.jpg
przedstawicielka "Emaus" z Łęcznej
image_008.jpg
uczestnicy spotkania
image_010.jpg
przedstawiciel "Bożych sieci" z Krasnegostawu.
image_009.jpgks. dr Zbigniew Wójtowicz "Ku Wspólnocie" (pismo wychodzi od 1990 roku, a jego założycielem był Jerzy Jacek Bojarski)
Foto: rkw
< Poprzedni   Następny >
Kopiowanie zamieszczonych materiałów i ich wykorzystywanie bez zgody autorów jest zabronione 2002 - 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone Niecodziennik Biblioteczny.