Redakcja pisma

Redakcja:
Jerzy Jacek Bojarski - redaktor naczelny
Krystyna Rybicka - redaktor
Dorota Borowiecka - redaktor
Dariusz Jóźwik - sekretarz redakcji

Andrzej Kot - grafik (1946-2015)

Projekt graficzny winiety:
Małgorzata Rybicka przy współpracy Andrzeja Kota .
Andrzej KotW winiecie wykorzystano grafiki Andrzeja Kota.

Współpraca:
Anna Boguszewska, Małgorzata Żurakowska Radio Lublin

Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
dyrektor: Piotr Tokarczuk
tel. +48 81 466 62 50,
fax +48 81 466-62-49
www.mbp.lublin.pl

Przygotowanie do druku:
Amadeusz Targoński
www.targonski.pl

Druk:
Petit s.c. Skład-Druk-Oprawa
ul. Tokarska 13
20-210 Lublin
tel. +48 81 744-56-59, +48 81 749-31-11

Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów i materiałów. Zastrzega sobie prawo nadawania tytułów, dokonywania skrótów i adiustacji. Materiały zamówione przyjmujemy w formie e-maila, lub wydruku z podpisem autora z dołączonym nośnikiem informacji, zaś fotografie ze zgodą ich autora na druk.

Redakcja pisma - zdjęcie 1
Od lewej: Dorota Borowiecka, Dariusz Jóźwik, Stanisław Gaszyński
Redakcja pisma - zdjęcie 2
Na pierwszym planie Krystyna Rybicka
Redakcja pisma - zdjęcie 3
Jerzy Jacek Bojarski
Kopiowanie zamieszczonych materiałów i ich wykorzystywanie bez zgody autorów jest zabronione 2002 - 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone Niecodziennik Biblioteczny.